Co je Kladno seniorům?

Cílem projektu Kladno seniorům je vytvořit vhodné podmínky pro trávení volného času, nabídnout zájmové aktivity a činnosti, které pomáhají rozvíjet chuť pečovat o své zdraví, sebevzdělávání, komunikaci s vrstevníky.

V rámci projektu nabízíme seniorům více více než 1000 aktivit - některé jednorázově, většina z nich jsou však součástí dlouhodobějších kurzů nebo programů. Aktivity jsou vedeny odbornými pracovníky, pedagogy a specializovanými lektory na danou oblast.

Na projektu se podílí několik subjektů, koordinátorem aktivit je společnost Sportovní areály města Kladna s.r.o.. Statutární město Kladno hradí více než 75% veškerých nákladů spojených s realizací projektu. Zbylé náklady si hradí účastníci formou paušálního ročního poplatku.

Hlavními garanty a organizátory jednotlivých aktivit jsou kladenské veřejné instituce: Sportovní areály města Kladna, Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno, Oddělení kultury Magistrátu Statutárního města Kladna, Městská policie Kladno, Hasičský záchranný sbor Kladno, Středisko komplexní sociální péče Fontána, Sportklub Kladno. 

V případě jakýchkoliv dotazů se  obraťte na koordinátorku projektu  Mgr. Jitku Kopernickou (viz kontakt).